Stacks Image 117
Vad sa du? …egentligen?
Med ett stort mått interaktivitet tas frågor om bemötande, betoningar, uttryck, kroppsspråk, förväntningar och förutfattade meningar upp.
Praktisk info om föreställningen
- föreställningen tar ca 1½ timmar.
- vi har med oss all teknik och rekvisita.
- vi anpassar oss efter lokal.
© 1994-2023 Rougin Kulturproduktion - Tåstarpsgatan 24 - 514 31 Tranemo - 076-841 16 17