Stacks Image 6
Stacks Image 167
Stacks Image 181
Stacks Image 193
Stacks Image 189
Stacks Image 191
Stacks Image 183
Stacks Image 185
Stacks Image 187
Stacks Image 31
Troll är en föreställning som var ute på turné i Tranemo, Gnosjö och Svenljunga kommun. Alla elever från förskoleklass till 9:an har, med stöd av Leader Sjuhärad och Leader Västra Småland, såg oss efter att turnén avslutades.
Stacks Image 43
Stacks Image 45
Stacks Image 49
Stacks Image 52
© 1994-2023 Rougin Kulturproduktion - Tåstarpsgatan 24 - 514 31 Tranemo - 076-841 16 17