Stacks Image 370
Vårt signum! Skräddarsydda föreställningar som gestaltar ert val av situationer som i sin tur ger upphov till frågor som vi tillsammans försöker lösa genom publik delaktighet.
Stacks Image 671
"Låt mig få vara den jag är hela livet"
En cirka 3 timmar lång mycket interaktiv, inspirerande och rörande föreställning som tar upp socialstyrelsens värdegrundsarbete "de sju dialogerna". Deltagarna får möjlighet till reflektion och dialog både med oss och gruppvis.
Stacks Image 412
"Är du Svensk, eller?"
Föreställningen/workshopen tar cirka 3 timmar och bygger på fördomar och perspektiv gällande integrationsfrågor. Scener spelas upp, frågor ställs och diskussioner mellan deltagarna/publiken förs.
Stacks Image 726
Vad sa du? …egentligen? Denna 1, 5-timmars föreställning tar upp frågor kring bemötande, betoningar, utryck, kroppsspråk, förväntningar och förutfattade meningar.
Stacks Image 427
Alla våra föreställningar för barn och ungdomar har tydliga premisser och handlar ofta om vikten av kamratskap, tolerans och medvetenhet om mobbning, fördomar och miljö.
Titta på filmklipp
Stacks Image 777
"Knasiga Kobojsaren & Rosa Indianen"
Rosa Indianen är kär i Knasiga Kobojsaren fast det fattar inte Knasiga Kobojsaren för han är så knasig… En föreställning för barn i åldrarna 2 till 6 innehållande en del moral, en del knasigheter och en massa gamla klassiska barnvisor.
Stacks Image 808
My & Ty bor på en soptipp… En bra soptipp!!!
My tycker om att leta efter grejer som hon kan spela musik på och letar efter orättvisor som hon kan rätta till. Ty bygger om gammalt skrot till nya roliga grejer
© 1994-2023 Rougin Kulturproduktion - Tåstarpsgatan 24 - 514 31 Tranemo - 076-841 16 17