Att få vara huvudperson i sin egen vardag
eller "Låt mig få vara den jag är hela livet" är en föreställning, eller om man så vill, utbildning, som bygger på en samling små scener som ger upphov till diskussioner och reflektioner. Teater Smylja har sedan 2012 erbjudit föreställningar, föreläsningar eller workshops med värdegrund som tema. Vi har spelat för utvalda målgrupper på både mindre och större scener. Ett antal kommuner har låtit all sin omsorgspersonal få ta del av skräddarsydda halvdagar. Från att ha haft "Äldreomsorgens nationella värdegrund" med "de 7 dialogerna" som grund har vi nu vidareutvecklat innehållet till att innefatta IBIC som riktar sig till all personal, ledning och politiker inom både äldreomsorg och LSS.
Att få vara huvudperson i sitt eget liv
"Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC." - Socialstyrelsen
Praktisk info om föreställningen
  • föreställningen tar ca 3 timmar inklusive fika och diskussioner.
  • vi har med oss all teknik och rekvisita vid behov.
  • pris/föreställning beror på antal deltagare och antal föreställningar.
Personerna nedan ger gärna referenser:
Katarina Schuurman mail: katarina.schuurman@outlook.com f.d. Socialt ansvarig samordnare Skövde Kommun
Erik Blennberger
mail: erik.blennberger@esh.se Professor, Ledamot av Socialstyrelsens råd för etiska frågor
Anna-Clara Ringnes
mail: anna-clara.ringnes@tranemo.se Utvecklingsledare Tranemo kommun
Annika Hedvall mail: annika.hedvall@tranemo.se Kommunchef Tranemo Kommun
Anna-Maria Possner mail: annamaria.possner@ulricehamn.se Enhetschef adm. processtöd Ulricehamns kommun
Maj-Britt Thylander
mail: majbritt.thylander@ulricehamn.se Verksamhetschef äldreomsorg Ulricehamns kommun
Johan Norbelie
mail: johan.norbelie@bollebygd.se Planeringssamordnare Bollebygds Kommun
© 1994-2023 Rougin Kulturproduktion - Tåstarpsgatan 24 - 514 31 Tranemo - 076-841 16 17