Teater Smylja

Stacks Image 475
Teater Smylja har specialiserat sig på interaktiv koncept-teater där det finns möjlighet att sätta fokus på de frågor som just ni vill få framförda.

Titta in på vår utbuds-sida till vänster för att se ett urval av föreställningar vi kan erbjuda.

interaktiv koncept-teater

Stacks Image 467
"Låt mig få vara den jag är hela livet", eller "Att få vara huvudperson i sin egen vardag", är en interaktiv föreställning, eller om man så vill, utbildning, som bygger på en samling små scener som ger upphov till diskussioner och reflektioner. Teater Smylja har sedan 2012 erbjudit föreställningar, föreläsningar eller workshops med värdegrund som tema. Vi har spelat för utvalda målgrupper på både mindre och större scener. Ett antal kommuner har låtit all sin omsorgspersonal få ta del av skräddarsydda halvdagar.
Föreställningen tar upp allt från "Äldreomsorgens nationella värdegrund" med "de 7 dialogerna" till IBIC (Individens Behov I Centrum), som riktar sig till all personal, ledning och politiker inom både äldreomsorg och LSS.
Stacks Image 591

fördomar

- Den som inte har några fördomar räcker upp en hand!
Föreställningarna "Vikten av en plastpåse" och "Är du Svensk, eller?" får publiken att våga prata om fördomar. Lättsamt men med djupt budskap blandas scener och musik med tankeställare att diskutera.
- Vilka 3 saker skulle du ta med dig i din plastpåse om du har 3 minuter på dig att lämna ditt hem för alltid?
Stacks Image 335
© 1994-2023 Rougin Kulturproduktion - Tåstarpsgatan 24 - 514 31 Tranemo - 076-841 16 17